Úprava spôsobu komunikácie  spoločnosti TD, s.r.o. Košice s návštevníkmi nášho webu www.odchytzvierat.eu

 

Od zriadenia webovej stránky našej spoločnosti túto navštívilo viac ako 2500 záujemcov. V januári 2013 reagovalo na informácie zverejnené na tomto portáli  viacero návštevníkov spôsobom, ktorý nepovažujeme jednak za slušný a jednak za kvalifikovaný. Pretože bolo možné reagovať aj anonymne nemali sme možnosť pokúsiť sa takýmto návštevníkom veci vysvetľovať. Rozhodli sme sa umožniť komunikáciu všetkým osobám, milovníkom zvierat, ktoré majú úprimnú snahu starať sa o zvieratá stratené a opustené, osoby s ktorými sme pripravení spolupracovať pri hľadaní umiestnenia do náhradnej starostlivosti. Anonymnú komunikáciu umožňujúcu poškodzovanie dobrého mena spoločnosti nahrádzame snahou reagovať ( v opodstatnených prípadoch ) na všetky úprimne mienené podnety smerujúce k zlepšeniu vzájomnej spolupráce subjektov, ktoré vyvíjajú podobné aktivity ako naša spoločnosť. Vašu korešpondenciu smerujte na odchytzvierat@odchytzvierat.eu 

Vedenie spoločnosti TD, s.r.o. Košice