Ďakujeme všetkým za pomoc, ktorí sa podieľali a podieľajú  pri hľadaní nových domovov pre opustených psíkov

Tešia sa z nového domova