TD, s.r.o. Košice
Agátová č. 31
040 14 Košice - Košická Nová Ves

konateľ spoločnosti

                M. HUDÁK                   

 +421 917 536 059  

(odchyt zvierat na území mesta Košice NEVYKONÁVAME !!!! - viac oznam na úvodnej stránke)           

E-mail: tdsro1@gmail.com

IČO: 36 202 738, DIČ: 2021548859