Archív článkov

Otvorený list č. 4 ústrednému riaditeľovi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

13.01.2015 14:35
  Vážený pán ústredný riaditeľ ŠVPS SR,               Dovoľte, aby som Vám na začiatku Nového roka 2015 poprial pevné zdravie, veľa trpezlivosti, veľa pracovných úspechov a šťastie aj v osobnom...

Otvorený list pre Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Košice okolie

21.12.2014 20:50
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice okolie Vedúca oddelenia zdravia zvierat   Vážená pani doktorka,             Vzhľadom na skutočnosť, že Vy ste sa zúčastnili stretnutia o ktoré som požiadal ústredného riaditeľa ŠVPS...

Všetkým Regionálnym veterinárnym a potravinovým správam v SR

21.12.2014 20:40
Vážené pani riaditeľky a páni riaditelia,               V roku 2014 sa spoločnosť, ktorú vediem stala subjektom na ktorý sa sústredila pozornosť zo strany orgánov vykonávajúcich štátnu správu na úseku veterinárnej...

Otvorený list č. 3 ústrednému riaditeľovi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

21.12.2014 20:30
Vážený pán ústredný riaditeľ ŠVPS SR,             Aj touto cestou chcem poďakovať, že ste mi vyhovel a akceptoval môj návrh na stretnutie s Vami, na ktorom som mal záujem prerokovať s Vami otázky týkajúce sa nadštandardnej...

Otvorený list č. 2 ústrednému riaditeľovi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

09.12.2014 21:00
Vážený pán ústredný riaditeľ ŠVPS SR,     Pre tých, ktorí mali možnosť sledovať výsledok môjho rozhodnutia osloviť Vás sériou otvorených listov, ponúkam text e-mailu, ktorý som Vám zaslal dňa 5.12.2014 teda jeden deň pred zaslaním otvoreného listu č.1. (email v plnom znení si...

Otvorený list č. 1 ústrednému riaditeľovi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

06.12.2014 22:00
Vážený p. ústredný riaditeľ ŠVPS SR,   V zmysle § 22 ods. 7 Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov: Štát a obce zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú sa na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá. Podľa známej skutočnosti popísanej...

NEDOSTATKY PRÁVNEJ ÚPRAVY REGULUJÚCEJ NAKLADANIE SO „ŽIVÝMI NÁLEZMI“

11.08.2013 13:03
prof. MVDr. JUDr. Andrej Bugarský, PhD., doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD., Ústav súdneho a verejného veterinárského lekárstva a ekonomiky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice, Komenského 73, 041 81 Košice,  Abstract The lack of legal regulation that controls treatment of...

Túlavé psy niekedy brešú na mestskej polícii

27.07.2012 09:28
Túlavých psov je v kúpeľnom meste čoraz viac. Mestská polícia odchytila v minulom roku dvadsaťšesť psov. TURČ. TEPLICE. Túlavé psy začínajú byť v Turčianskych Tepliciach problém. Mesto nemá útulok, kam by zablúdené zvieratá umiestňovalo. Pri extrémnych prípadoch v Turčianskych Tepliciach...

Odporúčaný postup

23.07.2012 14:03
Informácia pre mestá a obce ohľadne postupu pri odchyte túlavých zvierat        Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky informuje mestá a obce, ako postupovať v prípade, ak si odchyt túlavých zvierat a ich následné umiestnenie do útulku alebo...
Záznamy: 1 - 9 zo 9